RŪ-2019/126

Iepirkuma nosaukums Iekšējo ceļu seguma remonts
Identifikācijas numurs RŪ-2019/126
Publicēšanas datums 09.08.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.08.2019. plkst. 11:00
Objekta apskate Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajiem piegādātājiem tiek nodrošināta iespēja veikt objektu apskati, ierašanās laiku ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš saskaņojot ar cenu aptaujas noteikumu 2.2.punktā norādītajām personām.
Kontaktpersona SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) kontaktpersona ir Pasūtītāja Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr.67088428, e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv.
Pievienotie dokumenti Noteikumi
Fails pievienots 09.08.2019 15:30

Drukāt lapu