RŪ-2019/103

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada tīkla izbūve un pārbūve Rīgā, Dzelzavas ielā 75B
Identifikācijas numurs RŪ-2019/103
Publicēšanas datums 04.07.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.07.2019. plkst. 11.00
Kontaktpersona SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.
Piezīmes Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) Pasūtītāja telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti (būvproejkta ŪKT sadaļa un finanšu piedāvājuma veidne) elektroniskā formātā un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (Pielikums Nr.8) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 04.07.2019 14:01

Drukāt lapu