RŪ-2019/93

Iepirkuma nosaukums BAS “Daugavgrīva” vidēja sprieguma energoapgādes sistēmas pārbūve, 1.kārta
Identifikācijas numurs RŪ-2019/93
Publicēšanas datums 25.07.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.08.2019. plkst. 11:00
Objekta apskate Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) ieinteresētajiem piegādātājiem obligāti jāveic Darbu izpildes vietu apskate. Apskate, ko organizē Pasūtītājs, notiks 2019.gada 6.augusta plkst.9:00, Rīgā, Dzintara ielā 60. Kontaktpersona – SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras attīstības departamenta projekta vadītājs Jānis Kornis, tālr.67088394, mob.tālr.28303831, e–pasta adrese: janis.kornis@rigasudens.lv.
Kontaktpersona SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr.67088428, e–pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv .
Piezīmes Pirms piedāvājuma Konkursam iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) SIA “Rīgas ūdens” telpās, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., Rīgā, LV–1495, jāsaņem piedāvājuma Konkursam sagatavošanai nepieciešamie dokumenti elektroniskā formātā: 1. B pielikums “Būvprojekts”; 2. D7 pielikums “Finanšu piedāvājuma veidne”, un ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (D9 pielikums) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 25.07.2019 14:28

Papildu informācija Nr.1
Fails pievienots 09.08.2019 15:16

Nolikuma grozījumi Nr.1
Fails pievienots 14.08.2019 16:08

Papildu informācija Nr.2
Fails pievienots 14.08.2019 16:08

Drukāt lapu