RŪ-2019/47

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Vienības gatvē 194A
Identifikācijas numurs RŪ-2019/47
Publicēšanas datums 14.03.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.04.2019. plkst. 10.00
Kontaktpersona SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.
Piezīmes Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) Pasūtītāja telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti – būvprojekts (nolikuma pielikums Nr.10) un Finanšu piedāvājuma veidne (nolikuma pielikums Nr.9) – elektroniskā formātā un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (nolikuma pielikums Nr.8) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 14.03.2019 10:43

Drukāt lapu