RŪ-2019/42

Iepirkuma nosaukums Ūdens stacijas „Daugava” un pazemes ūdensgūtves “Baltezers” dūņu transportēšana un utilizācija
Identifikācijas numurs RŪ-2019/42
Publicēšanas datums 14.03.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.04.2019. plkst. 11:00
Objekta apskate 1) Pieteikuma un piedāvājuma sagatavošanas laikā (pirms tā iesniegšanas) ieinteresētajiem piegādātājiem tiek nodrošināta Pakalpojumu izpildes vietas apskate (ŪS „Daugava” Bauskas ielā 209, Rīgā un PŪ “Baltezers” Garkalnes novads, “Rīgas ūdens bāze”, LV-2164). 2) Par vēlmi veikt Pakalpojumu izpildes vietas apskati ieinteresētajiem piegādātājiem jāsazinās ar Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta Resursu plānošanas un nodrošināšanas iecirkņa vadītāju Armandu Bici (tālr.: 67032885, mob.tālr.:29191509, e-pasta adrese: Armands.Bicis@rigasudens.lv).
Kontaktpersona SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālrunis: 67088428, e-pasta adrese: arnis.kalekaurs@rigasudens.lv, fakss: 67323917, Rīgā, Z.A.Meierovica bulv.1, Rīga, LV-1495, 3.korp. 306.kab.
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 14.03.2019 9:03

Drukāt lapu