RŪ-2018/168

Iepirkuma nosaukums Mehānisko komercuzskaites mēraparātu piegāde
Identifikācijas numurs RŪ-2018/168
Publicēšanas datums 26.11.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.12.2018. plkst. 11.00
Kontaktpersona SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, e-pasta adrese: ieva.aprane@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss, 306.kab., Rīga, LV-1495.
Piezīmes Pretendentam slēgtā iepakojumā jāiesniedz visu atklāta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1 norādīto Preču, kuras Pretendents piedāvā piegādāt Pasūtītājam, paraugi (kopā 5 gab.). Ja Pretendentam nav iespējas iesniegt visu piedāvāto Preču paraugus, Pretendents, saskaņojot ar SIA “Rīgas ūdens” Klientu servisa nodrošinājuma departamenta Patēriņa kontroles daļas vadītāju Daini Drikšņu (tālr. 67072099, mob. tālr. 26677404, e-pasta adrese: dainis.driksna@rigasudens.lv), var neiesniegt to Preču paraugus, par kuru atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām Pasūtītājs var pārliecināties citādākā veidā (piemēram, Pasūtītājs savā darbībā izmanto konkrētā ražotāja produkciju).
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 26.11.2018 16:45

Drukāt lapu