RŪ-2019/106

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada tīkla pārbūve Rīgā, Bruņinieku ielā
Identifikācijas numurs RŪ-2019/106
Publicēšanas datums 18.07.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.08.2019. plkst. 11.00
Kontaktpersona SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.
Piezīmes Būvdarbi jāuzsāk Uzņēmēja norādītā Būvdarbu uzsākšanas datumā, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 01.martam. Būvdarbi jāpabeidz līdz 2020.gada 01.jūlijam. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) SIA „Rīgas ūdens” telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma Konkursam sagatavošanai nepieciešamie dokumenti (būvprojekts un finanšu piedāvājuma veidne) elektroniskā formātā un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (Pielikums Nr.10) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 18.07.2019 14:07

Papildu informācija Nr.1
Fails pievienots 09.08.2019 15:34

Drukāt lapu