RŪ-2018/176

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Ē.Valtera ielā
Identifikācijas numurs RŪ-2018/176
Publicēšanas datums 02.01.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.01.2019. plkst. 11.00
Kontaktpersona SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv
Piezīmes Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) Pasūtītāja telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti (būvprojekta ŪKT sadaļa un finanšu piedāvājuma veidne) elektroniskā formātā un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (atklāta konkursa nolikuma pielikums Nr.8) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 02.01.2019 16:23

Papildu informācija Nr.1
Fails pievienots 14.01.2019 13:17

Drukāt lapu