RŪ-2019/16

Iepirkuma nosaukums Ēku un inženierbūvju nojaukšana sūkņu stacijā “Baltezers”, Baltezerā, Ādažu novadā
Identifikācijas numurs RŪ-2019/16
Publicēšanas datums 07.02.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.02.2019. plkst. 11:00
Objekta apskate Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem obligāti jāveic Darbu izpildes vietas apskate. Pasūtītāja kontaktpersona, kas nodrošina Darbu izpildes vietas apskati – SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas būvuzraugs Andris Podiņš, tālr.: 67072057, mob.tālr.: 29220718, e-pasta adrese: andris.podiņs@rigasudens.lv
Kontaktpersona Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālr.67088347, e-pasta adrese vita.rubene@rigasudens.lv
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 07.02.2019 9:51

Drukāt lapu