RŪ-2018/178

Iepirkuma nosaukums Kravas lifta izbūves Dzintara ielā 60, Rīgā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Identifikācijas numurs RŪ-2018/178
Publicēšanas datums 07.12.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.01.2019. plkst. 11:00
Objekta apskate Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) ieinteresētajiem piegādātājiem obligāti jāveic Objekta apskate, tajā skaitā, lai iepazītos ar vispārējiem būvniecības apstākļiem būvlaukumā un visiem pārējiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt pakalpojumu sniegšanu.
Kontaktpersona 1) Kontaktpersona iepirkuma procedūras norises laikā ir SIA "Rīgas ūdens" Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr. 67088428, e-pasta adrese Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korp., 1.stāvs, 306.kab., Rīga, LV-1495 2) Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu un objekta apskati ir SIA "Rīgas ūdens" Infrastruktūras attīstības departamenta projekta vadītājs Jānis Kornis, tālr. 67088394, mob. tālr. 28303831, e-pasta adrese: janis.kornis@rigasudens.lv.
Pievienotie dokumenti Noteikumi
Fails pievienots 07.12.2018 9:19

Noteikumu Grozījumi Nr.1
Fails pievienots 03.01.2019 16:11

Papildu informācija Nr.1
Fails pievienots 15.01.2019 14:30

Noteikumu Grozījumi Nr.2
Fails pievienots 15.01.2019 14:30

Drukāt lapu