RŪ-2019/77

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada tīkla pārbūves Rīgā, Bruņinieku ielā, būvuzraudzība
Identifikācijas numurs RŪ-2019/77
Publicēšanas datums 12.06.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.06.2019. plkst. 11.00
Kontaktpersona SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korp., 1.stāvs, 306.kab., Rīga, LV-1495.
Piezīmes Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētais piegādātājs vai tā pilnvarotais pārstāvis (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja kontaktpersonai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) SIA „Rīgas ūdens” telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., var saņemt Būvprojektu elektroniskā formātā, ar Būvprojekta nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (Pielikums Nr.7) parakstoties par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.
Pievienotie dokumenti Noteikumi
Fails pievienots 12.06.2019 15:14

Drukāt lapu