RŪ-2019/68

Iepirkuma nosaukums Fasādes un jumta seguma atjaunošana kanalizācijas sūkņu stacijās Mārkalnes ielā 22, Jāņa Daliņa ielā 6B, Grostonas ielā 7, Rīgā
Identifikācijas numurs RŪ-2019/68
Publicēšanas datums 11.04.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.05.2019. plkst. 11:30
Objekta apskate Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem obligāti jāveic Darbu izpildes vietu apskate, tajā skaitā, lai iepazītos ar vispārējiem būvniecības apstākļiem būvlaukumā un visiem pārējiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi. Pasūtītāja kontaktpersona, kas nodrošina Darbu izpildes vietu apskati – SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas būvuzraugs Andris Podiņš, tālr.: 67072057, mob.tālr.: 29220718, e-pasta adrese: andris.podins@rigasudens.lv
Kontaktpersona Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālr.67088347, e-pasta adrese vita.rubene@rigasudens.lv
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 11.04.2019 15:50

Drukāt lapu