RŪ-2019/101

Iepirkuma nosaukums Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Rīgā, Brīvības gatvē 417a
Identifikācijas numurs RŪ-2019/101
Publicēšanas datums 01.07.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.07.2019. plkst. 11:00
Objekta apskate Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem obligāti jāveic Darbu izpildes vietas apskate. Pasūtītāja kontaktpersona, kas nodrošina Darbu izpildes vietas apskati – SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta Elektrotehniskās daļas vadītājs Sergejs Krečikovs, mob.tālr.25752599, e-pasta adrese: sergejs.krecikovs@rigasudens.lv.
Kontaktpersona Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālr.67088347, e-pasta adrese vita.rubene@rigasudens.lv
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 01.07.2019 10:23

Drukāt lapu