RŪ-2019/123

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Duntes ielā
Identifikācijas numurs RŪ-2019/123
Publicēšanas datums 08.08.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.08.2019. plkst. 11:30
Kontaktpersona Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Vita Rubene, tālr.67088347, e-pasta adrese vita.rubene@rigasudens.lv
Piezīmes Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) Pasūtītāja telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti elektroniskā formātā (būvprojekts (ŪKT sadaļa) un Finanšu piedāvājuma veidne) un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (Pielikums Nr.8) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 08.08.2019 14:39

Drukāt lapu