SIA „Rīgas ūdens” izsludinātie iepirkumi

Iepirkumi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu