RŪ-2018/2

Iepirkuma nosaukums BAS “Daugavgrīva” iekārtu apkopes, pārbaudes un remonta darbi
Identifikācijas numurs RŪ-2018/2
Publicēšanas datums 05.03.2019.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.04.2019. plkst. 11:00
Objekta apskate Ieinteresētajai personai līdz piedāvājumu atklātam konkursam iesniegšanas termiņa beigām tiks nodrošināta iespēja apmeklēt Līguma izpildes vietu Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”, Rīgā, Dzintara ielā 60. Līguma izpildes vietas apmeklēšanu organizē Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” vadītājs Māris Zviedris, mob.29422295, e-pasta adrese: maris.zviedris@rigasudens.lv. Līguma izpildes vietas apmeklēšanas laiks iepriekš saskaņojams ar minēto personu, sazinoties pa tālruni vai e-pastu. Līguma izpildes vietas apmeklēšanas laikā tiek uzrādītas Nolikumā minētās iekārtas un būves.
Kontaktpersona Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob. tālr. 25755635, e–pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss, 306.kab., Rīga, LV–1495.
Piezīmes Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja kontaktpersonai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) Pasūtītāja telpās, Rīgā, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti (Pielikumi Nr.1.1-Nr.1.8) elektroniskā formātā un nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (Pielikums Nr.10) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.
Pievienotie dokumenti Nolikums
Fails pievienots 05.03.2019 20:48

Drukāt lapu