SIA „Rīgas ūdens” izsludinātie iepirkumi

Iepirkumi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Būvniecības jomas piegādātāju kvalifikācijas sistēma

SIA “Rīgas ūdens” aicina ieinteresētos piegādātājus iesniegt pieteikumus to iekļaušanai būvniecības jomas piegādātāju kvalifikācijas sistēmā, kuras mērķis atlasīt un uzturēt kvalificētu Piegādātāju sarakstu, kas nodrošinātu SIA “Rīgas ūdens” iespēju operatīvi, labā kvalitātē un ar atbilstošām garantijām saņemt nepieciešamos būvdarbus un pakalpojumus no kvalificētiem Piegādātājiem. Saraksta dalībnieki tiks uzaicināti piedalīties sarunu procedūrās par būvdarbu veikšanu un būvniecības jomas pakalpojumu sniegšanu SIA “Rīgas ūdens” rīkotajās iepirkuma procedūrās. Pieteikumus var iesniegt visā būvniecības jomas piegādātāju kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas laikā.

Būvniecības jomas piegādātāju kvalifikācijas sistēmas nolikums

Informācija kvalificētajiem piegādātājiem