Ziņošana par korupciju

Rīgas birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konflliktu vai citiem amatpersonu, dalībnieku koruptīva rakstura pārkāpumiem institūcijās.

Drukāt lapu