Otrdiena 29/01/2019

Turpinās līdzfinansējuma ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumiem piešķiršana

Šonedēļ stājušies spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.67 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”: https://likumi.lv/ta/id/304470-par-rigas-pilsetas-pasvaldibas-lidzfinansejumu-nekustama-ipasuma-pieslegsanai-centralizetajai-kanalizacijas-un-udensapgades

Šie noteikumi paredz ievērojami atvieglotu pieteikšanās kārtību šī līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī ļauj paplašināt to personu loku, kas uz to var pretendēt. Tāpat šie noteikumi paredz arī atcelt pieteikšanos līdzfinansējuma piešķiršanai pēc izsludināšanas pa rajoniem (ielām) principa, tādejādi uz to varēs pretendēt visi tie nekustamo īpašumu īpašnieki, uz kuriem attiecas ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta" nosacījumi. Jāatgādina, ka šis projekts attiecas uz tikai uz Mārupes (Rīgas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalna un Bolderājas rajoniem. Pērn tika izsludināta pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējumam 658 nekustamajiem īpašumiem (kuru sastāvā ir dzīvojamās mājas) Mārupē - Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Līdz 31. decembrim saņemti 460 īpašnieku iesniegumi par nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts 294 īpašniekiem, tas jau izmaksāts 118 īpašniekiem.

Papildus informāciju par pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam var saņemt SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā www.rigasudens.lv, kā arī Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, tālrunis uzziņām: 80002122, e-pasts: klienti@rigasudens.lv.

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Krīvu ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/GYB1RSf6AN
10 stundas atpakaļ