Ceturtdiena 13/09/2018

“Rīgas ūdens” uzsāk apjomīgāko pieteikumu pieņemšanu pašvaldības līdzfinansējumam

Līdz 19. oktobrim izsludināts pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējuma par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai saņemšanai kārtējais posms. Šoreiz aicinājumus iesniegt pieteikumus saņēmuši 203 objektu īpašnieki Mārupē, Rīgas administratīvās teritorijas robežās, kas ir vērienīgākais līdz šim pieteikumu saņemšanai izsludināto objektu skaits.

SIA “Rīgas ūdens” aicina Mārupes (pilsētas administratīvā teritorija), Katlakalna un Bolderājas rajona iedzīvotājus izmantot iespēju pievienot savu nekustamo īpašumu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu par būvniecības darbu izdevumiem. Pērn 29. decembrī stājās spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”, kas paredz kārtību kādā nekustamā īpašuma īpašnieks - fiziska persona - var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu par dzīvojamās mājas pievienošanu centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai rajonos, kuros ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta" ietvaros ir izbūvētas centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ar atzariem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai. Pieteikšanās līdzfinansējumam tiek organizēta ar noteiktu secību, proti, “Rīgas ūdens” mājaslapā katru mēnesi tiek publicēti paziņojumi, kuros ir norādīti nekustamie īpašumi, kuru īpašnieki var iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai. Tāpat tiek pieņemti arī iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma līguma slēgšanai par būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu - tas attiecas uz gadījumiem, ja pieslēguma būvniecības darbi līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā uzsākti, bet pieslēgums nav nodots ekspluatācijā.

Līdz šim SIA “Rīgas ūdens” bija izsludinājis četras pieteikšanās kārtas par kopumā 301 objektu, šim sarakstam tagad pievienojot vēl 203 objektus Mārupē, pilsētas administratīvajās robežās. Šo īpašumu pilns saraksts atrodams uzņēmuma mājas lapā www.rigasudens.lv. Līdz septembrim bija saņemti 124 iesniegumi (par 107 objektiem) par būvniecības pieslēgumu kompensāciju un 76 iesniegumi (71 objekts) par pieteikšanos būvniecībai un sekojošo pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu. Pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta sniegtās informācijas, pašvaldības līdzfinansējums jau piešķirts 127 nekustamo īpašumu īpašniekiem, no kuriem deviņiem tas piešķirts pilnā apjomā. Vēl vairāki iesniegumi gaida savu izskatīšanas kārtu.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 20 ūdensvada remontdarbi Lokomotīves ielā 72. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Lokomotīves ielā 72, 82, 92.
2 dienas atpakaļ