Ceturtdiena 11/01/2018

“Rīgas ūdens” ievieš rakšanas darbu atļaujas būvniekiem

Rīgas domes akceptētie saistošie noteikumi par pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību paredz stingrākas prasības darbībām šo tīklu aizsargjoslu zonā, tostarp rakšanas atļauju ieviešanu. Tās nepieciešams saņemt “RŪ” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestā Bauskas ielā 209 (piebraukšana no Ziepniekkalna ielas puses). Atļaujas būvdarbu veikšanai paraugu, iesnieguma "RŪ" pārstāvja izsaukšanai uz būvobjektu paraugu, kā arī informāciju par rakšanas darbu atļaujas saņemšanas kārtību skatīt: https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem/

Šie noteikumi nosaka, ka pakalpojumu sniedzējs (šajā konkrētajā gadījumā “RŪ”), saskaņojot būvniecības ieceres dokumentāciju, ir tiesīgs būvdarbu veikšanai centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas aizsargjoslās pieprasīt atļauju darbu veikšanai. Pakalpojumu sniedzējs izsniedz rakšanas darbu atļauju pēc šīs būvniecības ieceres saskaņošanas būvvaldē. Par būvdarbu veikšanu bez rakšanas darbu atļaujas piemēro naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 eiro, bet juridiskām personām līdz 1400 eiro.

Aizsargjoslās gar ūdensvadiem vai kanalizācijas tīkliem papildus normatīvajos aktos noteiktajam aizliegts veikt inženiertīklu ieguldīšanas būvdarbus ar beztranšejas metodēm, iepriekš neveicot skatrakumu, lai precizētu šo tīklu atrašanās vietu un izbūves dziļumu. Aizliegts arī uz ugunsdzēsības hidranta lūku pārsedzes vākiem ierīkot autostāvvietas un novietot stāvēšanai transportlīdzekļus tuvāk par 1,5 metriem no šādas lūkas pārsedzes vāka. Ja aizsargjoslā ir novietoti transportlīdzekļi vai izvietotas pagaidu būves, kas traucē veikt avārijas novēršanu vai plānotos remontdarbus, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības tos pārvietot. Ja to nevar veikt paša spēkiem, pakalpojumu sniedzējs par to ziņo pašvaldības policijai.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 20 ūdensvada remontdarbi Aleksandra Čaka ielā 114; 118. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Alek… https://t.co/SqEnEIV6MO
13 stundas atpakaļ