Ceturtdiena 11/07/2019

Rīgas dome pilnvaro turpināt nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus

Rīgas dome savā sēdē trešdien nolēma pilnvarot SIA "Rīgas ūdens" turpināt sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Līgums būs spēkā 10 gadus. Iepriekšējais šāda veida pilnvarojuma līgums tika slēgts 2009. gadā.

Izmantojot uzņēmuma īpašumā esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, SIA "Rīgas ūdens" nodrošinās ūdens ieguvi, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā. Lēmums paredz, ka uzņēmums nodrošinās ūdens piegādi no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai.

SIA "Rīgas ūdens" uzticēta notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās (izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā arī notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
10 stundas atpakaļ