Ceturtdiena 11/01/2018

Par ūdensapgādes pārtraukumu informēs gan ar paziņojumiem, gan elektroniski

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību noteikts, ja ūdensvada avārijas novēršanas, remontdarbu vai profilaktisko darbu dēļ tiek pārtraukta ūdensapgāde, pakalpojumu sniedzējs izvieto šo informāciju savā tīmekļvietnē un klientiem iespēju robežās nosūta to elektroniski. Ja ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā klienta elektroniskā pasta adrese nav norādīta, pakalpojumu sniedzējs izvieto informatīvos paziņojumus uz dēļa, kas novietots pie ēkas ieejas ārdurvīm vai uz sētas pie ieejas vārtiem, pastkastē vai arī uz ēkas ieejas ārdurvīm un/vai ieejas vārtiem. Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus brīdina par šādiem ūdensapgādes pārtraukumiem arī ar pārvaldnieka vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas starpniecību. SIA “Rīgas ūdens” savā darbībā virzīsies uz to, lai palielinātu to pakalpojumu lietotāju skaitu, kuri informāciju saņem ar elektroniskā pasta starpniecību.

Šajos Rīgas domes saistošajos noteikumos ietverts regulējums par kārtību, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienoti centralizētajai sistēmai, kā arī šīs sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības. Līdz šim SIA “Rīgas ūdens” vairākkārt saskāries ar situāciju, kad dēļ savlaicīgi nenovērstas avārijas pakalpojumu lietotāja sistēmā ir traucēta ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšana citiem klientiem. Šie noteikumi paredz, ka šādos gadījumos avārijas remontdarbus tiesīgs veikt pakalpojumu sniedzējs, tas ir, “Rīgas ūdens”, bet pakalpojumu lietotājam ir jāatlīdzina uzņēmumam faktiskie izdevumi par veiktajiem avārijas remontdarbiem.

Atsevišķa šo saistošo noteikumu sadaļa nosaka arī atbildību par to neievērošanu. Piemēram, par būvdarbu veikšanu aizsargjoslās gar ūdensvada vai kanalizācijas tīkliem bez pakalpojumu sniedzēja rakšanas darbu atļaujas, fiziskām personām piemēro naudas sodu līdz 350 eiro, bet juridiskām - līdz 1400 eiro. Šāds pat soda naudas apmērs noteikts par neatļautu darbību veikšanu ar ūdensvada vai kanalizācijas tīklu armatūru. Savukārt par centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas bojāšanu tiks uzlikts sods līdz 140 eiro. Noteikti arī naudas sodu apjomi par citiem šo saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 20 ūdensvada remontdarbi Aleksandra Čaka ielā 114; 118. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Alek… https://t.co/SqEnEIV6MO
12 stundas atpakaļ