Pirmdiena 29/07/2019

Aktualizēta informācija sadaļā Projektētājiem

Informējam, ka informācija mājas lapā periodiski tiek atjaunināta un šobrīd mājas lapas sadaļā Projektētājiem, izvietota sekojoša aktualizēta informācija: 

  • Komercuzskaites mēraparātu mezglu tipveida tehniskie risinājumi, aktualizācijas datums - 04.07.2019.;
  • Pieņemtie apzīmējumi būvniecības ieceres dokumentācijas UKT daļai/sadaļai (04.07.2019.);
  • Vadlīnijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai, aktualizācijas datums -18.07.2019.

Minētā informācija ir aktuāla pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes.

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Pētersalas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/Rx2bCRfmzC
6 stundas atpakaļ