Personas datu apstrāde

Fizisko personu datu apstrāde

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. panta 9. punktu personas datu pārzinis, kā arī SIA Rīgas ūdens informācijas sistēmu pārzinis ir SIA Rīgas ūdens (Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495).

Jebkura papīra formas korespondence, kas tiek saņemta SIA Rīgas ūdens, tiek apstrādāta atbilstoši Iesniegumu likumam, t. sk. personas dati par korespondences iesniedzēju.

Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir korespondentu datu reģistrēšana atbildes sagatavošanai un datu sasaistei ar citām SIA Rīgas ūdens informācijas sistēmām.

Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā.

Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzība, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

 

 rzinis: SIA Rīgas ūdens (Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495)
Personu datu aizsardzības speciālists: Raimonds Arājs, tālr. 67088555, e-pasts: raimonds.arajs@rigasudens.lv
Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Pētersalas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/Rx2bCRfmzC
5 stundas atpakaļ