Informācija par nelegālajiem pieslēgumiem

SIA “Rīgas ūdens” aicina legalizēt nelikumīgos pieslēgumus

Apsekojot ūdensvada un kanalizācijas inženiertīklus, SIA “Rīgas ūdens” (“RŪ”) ir konstatējusi gadījumus, kad nekustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot ar “RŪ” līgumu par pakalpojumu lietošanu. “RŪ” aicina šos pakalpojumu izmantotājus noslēgt līgumus ar uzņēmumu, lai izvairītos no dažādām nepatīkamām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.

Realizējot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos desmit gados daudzviet pilsētā izbūvēta jauna centralizētā ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēma ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Lai legāli pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem nepieciešams sakārtot tehnisko dokumentāciju un noslēgt līgumu ar “RŪ”, taču daudzi pieslēgumus ir veikuši patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot.

Pašlaik “RŪ” pārbauda ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pieslēgumus Mārupē, pilsētas administratīvās teritorijas robežās (Bieriņos), bet jau tuvākajā laikā līdzīgas plānveida pārbaudes gaidāmas arī Vecāķos, Dārzciemā, Šampēterī un citos rajonos. Neatkarīgi no tā, kuros gados veikts pieslēgums, “RŪ” aicina to legalizēt un noslēgt līgumu ar uzņēmumu. Ja nekas netiks darīts, lai risinātu radušos situāciju, galarezultāts var būt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas atvienošana, kā arī kompensācijas aprēķina piedzīšana tiesvedības ceļā.

“RŪ” rosina pašus iedzīvotājus laicīgi vērsties pēc konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, nevis gaidīt, kamēr tiks atsūtīts rēķins un tikai tad meklēt risinājumu nepatīkamajai situācijai.

UZZIŅAI

Kārtība, kādā tiek aprēķināta kompensācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu:

- patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

Ja pakalpojuma lietotājs, kura nekustamais īpašums ir patvaļīgi pievienots centralizētajai ūdensapgādes un/vai sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, iesniegs Rīgas ūdens Klientu apkalpošanas centrā iesniegumu līguma slēgšanai par minēto pakalpojumu lietošanu, Rīgas ūdens var izskatīt iespēju noteikt kompensāciju nevis ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu, bet pēc faktiskā patēriņa, t.i., pēc aprēķinātā ūdens daudzuma ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas novadīšanas periodā.

Pēc plašākas informācijas var vērsties Rīgas ūdens Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, pieņemšanas laiks darbadienās no pulksten 8.00 līdz 19.00. Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis 80002122.

Drukāt lapu

PIEVIENOTIE FAILI

@AnitaKalve Par siltā ūdens jautājumiem - pie nama apsaimniekotāja (vai a/s "Rīgas siltums").
12 stundas atpakaļ