Informācija dzīvojamo māju pārvaldniekiem

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma pārejas noteikumu 15.punktu, līdz 2014.gada 31.maijam SIA "Rīgas ūdens" ir jāaprēķina un jāpaziņo dzīvojamo māju pārvaldniekiem rēķinu apkalpošanas izmaksas, nodrošinot tiešu maksājumu saņemšanu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no dzīvojamās mājas īpašniekiem. 

Ievērojot minēto, SIA "Rīgas ūdens" informē, ka dzīvojamo māju pārvaldnieku pārvaldījumā esošajās dzīvojamās mājās tiešo maksājumu nodrošināšanas izmaksas vienam rēķinam veido:

  • rēķina apkalpošanas izmaksas - 2,14 EUR (bez PVN);
  • pasta pakalpojumu izmaksas - 0,50 EUR (bez PVN);
  • parāda piedziņas izmaksas, kas tiks noteiktas pēc mājas pārvaldnieka atsevišķa pieprasījuma, ņemot vērā dzīvojamās mājas īpašnieku maksājumu disciplīnu.

Rēķina apkalpošanas izmaksas ir aprēķinātas, pieņemot, ka katras dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem aprēķina un paziņo dzīvojamās mājas pārvaldnieks.

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Pētersalas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/Rx2bCRfmzC
5 stundas atpakaļ