Informācija daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem

Informācija par maksājumu parādiem par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir pieejama šeit.

Ja dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši Vienošanos par iepriekšējā mājas pārvaldīšanas periodā uzkrātās parāda summas apmaksas veikšanu saskaņā ar grafiku, informācija par atlikušās maksājuma summas apmēru ir pieejama šeit. Informācija tiek atjaunota reizi mēnesī (līdz 8.datumam).

Lai saņemtu papildus informāciju par dzīvojamās mājas norēķiniem par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, lūdzam zvanīt darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 uz bezmaksas informatīvo tālruni 80002122.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 13 līdz 20 plānoti ūdensvada remontdarbi Vaidelotes ielā 17 un 18. Ūdens apgāde tiks pārtraukta… https://t.co/UfiSEg8xXU
vakar